Gatecon

Gaterozlučka 2008

Co: závěrečný rozlučkový večer Gateconu a spousta zábavy

Kdy: 5. červenec 2008 (sobota) od 20:00 hodin

Anotace

Tak trochu po vzoru loňské Starrozlučky bychom se s vámi rozloučili v pohodové atmosféře. Závěrečný večer Gateconu plánujeme proložit různými hrami pro všechny, kteří se nebudou bát zapojit se a vyblbnout. Jako minulý rok bude současně probíhat vyhlašování výsledků různých soutěží a předávání cen.

Přezdíkovačka

Seznamovací hra. Lidi si sednou do kruhu a každý se představí stylem: "Moje přezdívka/jméno je ..." Až se všichni "poznají", hra může začít. Určí se jeden, který bude Goa'uld. Vždy se zaměří na jednoho hráče. Ten, když vidí, že k němu Goa'uld jde, vykulí oči na někoho ze skupiny. Ten musí bleskurychle říct jeho jméno nebo přezdívku. Když se tak stane, oběť je zachráněna a Goa'uld jde na někoho jiného. Nestihne-li hráč říct přezdívku nebo si nevzpomene, oběť bude zabita a jde na místo Goa'ulda!

Očkovaná

Všichni se posadí do kruhu a zatím koukají na zem. Jeden pomalu odpočítá a na: "JAFFA KREE!" se každý zakouká někomu do očí. Když se dva hráči koukají navzájem do očí, oba vypadávají. Vyhrává poslední jeden nebo dva hráči, kteří nevypadli.

Najdi Jaffu

Komu se podaří poslepu najít Jaffu a nenarazit na Goa'ulda? Hráči se rozdělí na dvě družstva. První družstvo jsou Tok'rové a druhé družstvo Goa'uldi. Vedoucí je Jaffa. Tok'rové si zavážou oči a Goa'uldi se zatím rozestaví mezi Jaffu a místo, odkud Tok'rové startují. Jaffa i Goa'uldi vydávají zvuky. Jaffa - 'tek mate' a Goa'uldi - 'shol'va'. Tok'rové se snaží bez kontaktu s Goa'uldy dojít až k Jaffovi. Když Tok'ra narazí nebo jen zavadí o Goa'ulda, stává se také Goa'uldem.Kolika Tok'rům se podaří projít?


Mckayovy úsměvy

Kdo má v ústech citrón? Hráči se postaví do kroužku a jeden hráč si do prostřed kruhu dřepne a zavře oči. Ostatní hráči se bezeslov domluví, komu dají citrón (většinou se vystřídají postupně všichni). Po domluvě si vybraný hráč (nebo hráči - záleží na tom, kolik hraje celkem hráčů) dá do úst kousek citrónu a rozkouše ho. Pozor! Nesmí ho spolknout, nechává ho v ústech. Hned po rozkousání citrónu hráč uprostřed kruhu otevře oči a má za úkol uhádnout, kdo má kousek citrónu v ústech. Hráč, který hádá, by neměl ostatní hráče rozesmívat. Ti naopak dělají, že mají citrón, aby hádání nebylo tak lehké. Hráč, který měl citrón jde do prostřed a bude hádat.

Transportní kruhy

Nejprve se všichni postaví do kruhu a v duchu si vyberou jednoho jiného hráče - nemusí svoji volbu nijak ohlašovat. Pak se spustí transport. Každý má za úkol desetkrát oběhnout toho, koho si předtím vybral, a pak se vrátit zpět na svoje místo, kde začínal (v kruhu). Potíž je v tom, že i cíl se začne pohybovat a obíhá někoho jiného. Co vznikne, si možná dokážete představit...


Na symbionta

Symbiont se snaží proniknout do hostitele, ten se ale nechce nechat... Po vymezeném herním prostoru rozmístíme tolik židlí, kolik je hráčů. Je potřeba, aby byly židle co nejrovnoměrněji rozmístění a pootáčené všemi možnými směry. Herní prostor by měl být tak malý, aby se mezi židlemi dalo s lehkými obtížemi pohybovat.

Posléze je vybrán jeden z hráčů a je mu přidělena role symbionta. Ostatní představují hostitelé, kteří se brání infiltraci symbiontem. Každý hostitel začíná v sedě na židli, symbiont stojí opodál. Jedna židle (ta po symbiontovi) je tedy volná. V okamžiku startu hry se symbiont začíná pohybovat - pohybuje se zvolna, max. rychlostí pomalé chůze. Symbiont pronikne do hostitele, když se mu podaří sednout si na volnou židli. Hostitelé se stále brání tím, že si přesedají. Pochopitelně je jedna židle neustále volná a symbiont se na ní snaží dostat. Hostitelé se mohou jen snažit svým přemísťováním udržet volnou židli co nejdál od symbionta, současně dávat pozor, kde je volno, a nezapomínat, že když si přesednou, jedno volné místo sice zaberou, ale další vytvoří. Nejúčinnější taktika je přesedat si na větší vzdálenost, nejlépe napříč celým prostorem, a využívat tak nižší pohyblivosti symbionta. Pokud se symbiontovi podaří za zvolený časový úsek sednout si třikrát po sobě, hostitelé prohrávají.

Týmy SG-2 až SG-8

Hra o sdružování se do týmů o ohlášeném počtu členů. Vojáci se volně pohybují po prostoru základny. Generál náhle vyhlásí číslo (od 2 do 8) a vojáci mají za úkol utvořit týmy o daném počtu. Kdo to nestihne a nedokáže se do žádného zařadit, vypadává.

Nakresli mi Asgarda

Kreslení ve dvojici jednou tužkou bez mluvení. Hráči vytvoří dvojice, do kterých obdrží jeden papír a jednu tužku. Mají za úkol nakreslit společně obrázek, napsat jeho název a pod svůj výtvor se podepsat. Podmínka - oba STÁLE drží tužku (nelze tedy provozovat variantu 'chvíli já, chvíli on')!


Kreslíme s Reetou

Každý hráč dostane papír, pastelku a zaváží se mu oči, aby vůbec neviděl. Potom se zadá nějaký jednoduchý předmět nebo tvar ze světa Stargate, který mají hráči za úkol nakreslit. Pro ztížení a zvýšení zajímavosti je možné ve chvíli, kdy už všichni dokreslili, doplnit nějaký detail.

Unasové (na ven)

Naviguj své dva Unase tak, aby se srazili! Hráči se rozdělí na trojice. Jeden z trojice je otrokář a dva jsou Unasové. Na začátek hry se postaví Unasové zády k sobě. Před startem hry se Unasové náhodně rozejdou každý svým směrem. Úkolem otrokáře je pootáčet své Unase tak, aby se čelně střetli. Otáčet Unase je možné pouze o 90° na jakoukoli stranu, a to střídavě jednoho, pak druhého atd. Unasové musí být stále v pohybu, středně rychlou chůzí. Vítězí ta trojice, která má nejlepšího otrokáře.


Bitva barev (na ven)

Týmová honička s vytrháváním papíru. Každý hráč obdrží jeden ústřižek krepového papíru tak dlouhého, aby si ho mohl dát za kalhoty a šlo ho vytáhnout, prostě ocásek. Každý tým má jednu z barev krepových papírů, vzniká tak několik týmů.

Pravidla:

  • černí honí žluté
  • žlutí honí zelené
  • zelení honí modré
  • modří honí červené
  • červení honí černé
  • černí honí žluté

Pořadí lze samozřejmě promíchat a přidávat a ubírat skupiny. Hráči se rozmístí po blízkém okolí a na daný signál začíná hra. Komu je vytržen ocásek tvořený krepákem tak vypadává. Lze chytat pouze ty hráče, kteří následují v koloběhu! Které týmy nakonec zůstanou poslední, vítězí. Následně se můžou promíchat náhodným způsobem hráči v týmech a zkusit znovu.

Změna programu vyhrazena ;-)

Zdroj: server Hranostaj

Error: It's not possible to reach RSS file...
design by omi
link nahoru
© 2002-2010, Stargate Command, o. s., gatecon@sg1.cz